Köpargenomgång

En köpargenomgång är en genomgång av ett befintligt besiktningsutlåtande. Köpargenomgången kan göras på plats eller över telefon.


Vad innebär en köpargenomgång av befintligt utlåtande?

När säljaren har gjort en besiktning, har du som köpare rätt till en köpargenomgång där besiktningsmannen går igenom det protokoll som tidigare upprättats.

Som köpare får du ta del av de anmärkningar som finns och möjlighet att ställa frågor direkt till besiktningsmannen. En köpargenomgång kan endast utföras av samma besiktningsman som utfört överlåtelsebesiktningen åt säljaren.

När du som köpare väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren,  gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning.

Vår rekommendation är att man alltid gör en besiktning vid ett husköp. Antingen genom en köpargenomgång av ett befintligt protokoll, eller genom en ny överlåtelsebesiktning. Båda alternativen innebär stor trygghet för dig som köpare.

Observera att en köpargenomgång endast är möjlig att utföra inom 6 månader efter genomförd besiktning.
Kontakta oss
Vad kostar en köpargenomgång av befintligt utlåtande?
expand_more

Pris från 4500 kr (inkl. moms). Priset varierar beroende på om köpargenomgången sker på plats eller telefon.

Vad är ett dolt fel?
expand_more

Ett dolt fel är ett fel eller skada som upptäcks av köparen först efter att köpet har genomförts. För att du som köpare ska få rätt till ersättning av dolda fel måste du kunna redovisa att felet inte gick att upptäcka i samband med köpet. För att kunna bevisa detta behöver du som köpare låta en besiktningsman utföra en köparbesiktning inför köpet.

Vad är en dolda fel-försäkring?
expand_more

Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel i tio år efter att en bostadsaffär har genomförts. Om du som köpare upptäcker ett dolt fel i ditt nya hus, kan felet reklameras till säljaren.

Omdömen