Köpargenomgång Stockholm

En köpargenomgång är en genomgång av ett befintligt besiktningsutlåtande. Besiktningsbolaget i Stockholm utför köpargenomgång antingen på plats eller över telefon.


Köpargenomgång av befintligt utlåtande

När säljaren har gjort en besiktning har du som köpt hus eller lägenhet i Stockholm rätt till en köpargenomgång där du tillsammans med besiktningsmannen går igenom protokollet från besiktningen. Du får ta del av de anmärkningar som finns och möjlighet att ställa frågor direkt till besiktningsmannen. En köpargenomgång måste utföras av samma besiktningsman som utfört överlåtelsebesiktningen åt säljaren.

När du som köpare väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren, gäller samma villkor och ansvar som om du hade beställt en egen besiktning.

Vi rekommenderar att man alltid gör en besiktning vid ett husköp. Antingen genom en köpargenomgång av ett befintligt protokoll, eller genom en ny överlåtelsebesiktning. Båda alternativen innebär stor trygghet för dig som köpare. Observera att en köpargenomgång inte får göras mer än sex månader efter genomförd besiktning.

 

Vad är ett dolt fel?

Ett dolt fel är ett fel eller skada som upptäcks av köparen först efter att köpet har genomförts. För att du som köpare ska få rätt till ersättning av dolda fel måste du kunna redovisa att felet inte gick att upptäcka i samband med köpet. För att kunna bevisa detta behöver du som köpare låta en besiktningsman utföra en köparbesiktning inför köpet.

 

Vad är en dolda fel-försäkring?

Som säljare är du ansvarig för så kallade dolda fel i tio år efter att en bostadsaffär har genomförts. Om du som köpare upptäcker ett dolt fel i ditt nya hus, kan felet reklameras till säljaren. En dolda fel-försäkring baseras på besiktningen och täcker hela eller delar av de utgifter som eventuella dolda fel orsakar.

 

Vad kostar en köpargenomgång i Stockholm?

Hos oss på BBSAB kostar en köpargenomgång av en besiktning från 4500 kr (inkl. moms). Priset varierar beroende på om köpargenomgången sker på plats eller telefon.

Kontakta oss

Omdömen