Energideklaration Stockholm

Få svar på hur mycket energi som används till uppvärmning, varmvatten och el, och få förslag på vad du kan göra för att sänka din energiförbrukning.


Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som anger hur mycket energi som förbrukas i en fastighet när den är i bruk och ger en överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö.

En energideklaration ska upprättas vid nybyggnation och försäljning av fastigheter, och den innehåller konkreta förslag på hur ni kan minska energianvändningen utan att inomhusmiljön försämras. Energideklarationen görs ofta i samband med en överlåtelsebesiktning.

 

Vad ingår i en energideklaration?

  • Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning.
  • Den uppvärmda arean, även kallad A-temp.
  • Den uppmätta radonhalten om en sådan mätning har behövts.
  • Referensvärde så att du kan jämföra energiförbrukningen med den hos liknande byggnader.
  • Registrering hos Boverket

 

Hur länge är en energideklaration giltig?

Besiktningsbolaget i Stockholm utfärdar energideklarationer som är giltiga i tio år.

 

Hur går det till?

En energideklaration i Stockholm genomförs av en av våra certifierade besiktningsmän, specialiserad inom energi.

Besiktningsmannen kommer ut på plats och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och de tillhörande områden som påverkar energiförbrukningen. Efter utfört uppdrag ser vi till att deklarationen rapporteras in till Boverket för registrering, eftersom det är Boverket som ser till att lagkraven uppfylls.

Som beställare förbereder du dig bäst genom att ta fram fakturor över vatten och el som visar din förbrukning sex månader tillbaka.

 

Varför måste man göra en energideklaration?

I Sverige är det lagstadgat att du som säljer ett hus ska inneha en giltig energideklaration. Vid både försäljning av fastigheter och nybyggnation krävs en energideklaration. Syftet är att inventera och överblicka energiförbrukningen, och kartlägga i vilken utsträckning den kan effektiviseras. Genom att effektivisera energiförbrukningen gör du inte bara en insats för miljön, utan drar också ner dina egna kostnader.

 

Vad kostar en energideklaration i Stockholm?

Hos oss kostar en energideklaration från 3500 kr (inkl.moms). Priset varierar beroende på hur stor fastigheten är samt hur komplexa byggnadens tekniska system är.

Kontakta oss

Omdömen