Energideklaration

Få svar på hur mycket energi som används till uppvärmning, varmvatten och el, och få förslag på vad du kan göra för att sänka din energiförbrukning.


Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som anger hur mycket energi som förbrukas i en fastighet när den är i bruk och ger en överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö.

En energideklaration behöver upprättas på hus, byggnader och fastigheter som är nybyggda eller ska säljas, och innefattar konkreta förslag på hur ni kan minska energianvändningen utan att inomhusmiljön försämras. Energideklarationen görs ofta i samband med en överlåtelsebesiktning.

I en energideklaration innefattas följande:

  • Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning
  • Er uppvärmda area, även kallad A-temp.
  • Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd
  • Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader
  • Registrering hos Boverket

Våra energideklarationer är giltiga i 10 år.

Kontakta oss
Vad kostar en energideklaration?
expand_more

Pris från 3500 kr (inkl.moms). Priset för en energideklaration varierar beroende på hur stor fastigheten är samt hur komplex byggnadens tekniska system är.

Hur går en energideklaration till?
expand_more

En energideklaration genomförs av en av våra certifierade besiktningsmän, specialiserad inom energi.
Besiktningsmannen kommer ut på plats och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och de tillhörande områden som påverkar energiförbrukningen. Efter utfört uppdrag ombesörjer vi att energideklarationen rapporteras in till Boverket för registrering, detta då Boverket ansvarar för att se till att lagkraven uppfylls.

Som beställare förbereder du dig bäst genom att ta fram fakturor över vatten och el som visar din förbrukning 6 månader tillbaka.

Varför måste man göra en energideklaration?
expand_more

I Sverige är det lagstadgat att vid försäljning av hus ska du som säljare inneha en giltig energideklaration. Syftet är att inventera energiförbrukningen och kartlägga i vilken utsträckning den kan effektiviseras. Genom att effektivisera energiförbrukningen gör du inte bara en insats för miljön, utan drar även ner på kostnaderna.

Omdömen