Överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp.


Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor, bostadsrätter och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning av fastigheten som utförs vid försäljning eller köp. En överlåtelsebesiktning ger dig en tydlig överblick över husets skick, rekommenderade åtgärder samt minskar risken för kostsamma överraskningar efter att köpet genomförts.

Som köpare kan du boka en besiktning av hus, bostadsrätt eller fritidshus av en av våra besiktningsmän. Genom att som köpare göra en överlåtelsebesiktning biträder du din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s.k. ”undersökningsplikten”.

Som säljare kan du boka en besiktning av hus, bostadsrätt eller fritidshus.
Genom att göra en överlåtelsebesiktning uppfyller du din så kallade upplysningsplikt och undviker en eventuell framtida tvist, där du som säljare kan hållas ansvarig i 10 år efter du sålt din fastighet.

Med hjälp av en överlåtelsebesiktning kan du som säljare sedan teckna en så kallad dold fel-försäkring.
Läs mer om dold fel-försäkring under frågor & svar här

Kontakta oss
Vad kostar en överlåtelsebesiktning?
expand_more

Pris från 9500 kr (inkl. moms). Priset för en överlåtelsebesiktning kan variera beroende på fastighetens storlek och om du önskar lägga till fukt- och riskkonstruktionskontroll á 3900 kr.

Vem utför en överlåtelsebesiktning?
expand_more

En överlåtelsebesiktning utförs av en av våra certifierade besiktningsmän med gedigen branscherfarenhet. Alla våra besiktningsmän innehar en ansvarsförsäkring och är godkända av SBR samt certifierade av KIWA och Rise. BBSAB besiktningsmän genomför besiktningar i Stockholm med omnejd.

Vad innebär ”undersökningsplikt”?
expand_more

Som köpare av ett hus eller fastighet har man en långtgående undersökningsplikt då man köper lägenheten i befintligt skick. Det innebär att du som köpare enligt lag är skyldig att undersöka fastigheten noga innan du tillträder den, annars har du ingen rätt att åberopa ett så kallat dolt fel.

Vad innebär ”upplysningsplikt”?
expand_more

Som säljare av ett hus eller fastighet är man ansvarig att berätta för köparen om de fel och brister som man känner till och som köparen kan ha svårt att upptäcka vid sin egen undersökning.
Boka besiktning hos oss så hjälper vi dig.

Omdömen