Kontrollansvarig enl. PBL

Ska du bygga villa eller en större tillbyggnad? Då krävs det en kontrollansvarig. Vi säkerställer att bygget utförs enligt myndigheternas krav.


Vad innebär kontrollansvarig enligt PBL?

Ska du bygga en villa eller en större tillbyggnad krävs vanligtvis en kontrollansvarig som säkerställer att bygget utförs enligt myndigheternas krav. Du anmäler detta i samband med bygglovsansökan. För mindre projekt som enklare garage och liknande behövs i vanliga fall ingen kontrollansvarig.

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt.
En kontrollansvarig har som uppgift att kontrollera och bestyrka att ett bygge utförs enligt kontrollplanen och myndigheternas krav.

En kontrollansvarig säkerställer b.la följande:

  • Medverka vid tekniskt samråd enligt PBL
  • Upprätta förslag till kontrollplan enligt PBL
  • Delta vid kommunens arbetsplatsbesök enligt PBL
  • Utfärda intyg för slutbesked samt intyga kontrollplanen enligt PBL
  • Utföra kontroller av egenkontroller vid arbetsplatsbesök
  • Närvara vid myndighetsbesiktningar
  • Närvara vid slutsamråd enligt PBL
Kontakta oss
Vad kostar en Kontrollansvarig enligt PBL?
expand_more

Pris från 15 000 kr (inkl. moms).

Vad är skillnaden mellan en kontrollansvarig och en besiktningsman?
expand_more

Det finns inga hinder i Plan- och bygglagen att en kontrollansvarig även går in i rollen som besiktningsman, detta bör vara överenskommet innan arbetet påbörjas så att alla parter är med på det.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Alla våra besiktningsmän är certifierade av KIWA och Rise samt godkända av SBR med tillhörande ansvarsförsäkring och kan axla rollen både som kontrollansvarig och besiktningsman. BBSAB besiktningsmän genomför besiktningar i Stockholm med omnejd.

När krävs det en Kontrollansvarig?
expand_more

En kontrollansvarig (KA) behövs när du ska bygga, riva eller utföra markarbeten. Den kontrollansvarige har som uppgift att kontrollera och bestyrka att ett bygge utförs enligt kontrollplanen och myndigheternas krav.

Vad innebär BBSABs ansvarsförsäkring?
expand_more

Villkor enligt ABK09 (Allmänna bestämmelser för konsultverksamhet)
Tidsbegränsning: 24 månader
Belopp: 15 prisbasbelopp
Försäkringsbolag: Länsförsäkringar

Omdömen