Entrepenadbesiktning

Säkerställ att husbygget har utförts enligt de kontrakt som finns upprättade mellan parterna och att arbetet är fackmannamässigt utfört.


Vad är en entreprenadbesiktning?

En entreprenadbesiktning säkerställer att beställaren får vad som avtalats, och att entreprenören uppfyller branschens standard.

Under en entreprenadbesiktning kontrollerar besiktningsmannen att byggnaden är uppförd i enlighet med kontraktet och att bygget följer rådande svenska branschregler. Genom en entreprenadbesiktning åtgärdas och säkerställs eventuella fel och brister i tid och att ansvaret hamnar på rätt part.

En entreprenadbesiktning inbegriper förutom slutbesiktningar även garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

För att säkra upp processen och minska risken för fel utförs även löpande kontrollbesiktningar innan en slutbesiktning, sk. Trestegsbesiktning. Dessa genomförs vanligast vid husbyggnationer, badrum och takentreprenader.

 

BBSAB utför i huvudsak entreprenadbesiktningar utförda mot privatpersoner där konsumenttjänstlagen 51-61§ gäller.

Konsumenttjänstlagen 51-61§ gäller även mellan företag och privatpersoner, där har du som konsument alltid rätt till en slutbesiktning av din beställda entreprenad.

Våra besiktningsmän har stor erfarenhet av förhållandet företag/konsumententreprenader och utför dessa uppdrag med opartiskhet och självständighet.

Till övriga fackområden såsom anläggning/mark, rör, luft och el mm. anlitar vi i aktuella fall biträdande besiktningsmän både inom och utanför BBSAB.

Kontakta oss
Vad kostar en entreprenadbesiktning?
expand_more

Pris från 6000 kr (inkl. moms). Priset för en entreprenadbesiktning varierar beroende på hur stor fastigheten är.

Vem utför en entreprenadbesiktning?
expand_more

En entreprenadbesiktning utförs av en av våra certifierade besiktningsmän med gedigen branscherfarenhet, specialiserad inom det tekniska området samt inom entreprenadjuridik och avtalstolkningar.

Alla våra besiktningsmän innehar en ansvarsförsäkring och är godkända av SBR samt certifierade av KIWA och Rise.

Våra besiktningsmän genomför besiktningar i Stockholm med omnejd.

Vad innebär entreprenadkontrakt AB eller ABT?
expand_more

AB 04 står för Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader. AB 04 är avsedd att användas vid entreprenader där beställaren ansvarar för projektering och entreprenören för utförandet (utförandeentreprenader).

ABT 06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsarbeten. ABT 06 är avsedd att användas vid entreprenader där entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för projektering och utförande (totalentreprenader).

För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet deltar vi i de branschorganisationer som finns.

När används entreprenadkontrakt AB eller ABT?
expand_more

Mellan företag används oftast entreprenadkontrakt AB eller ABT.
I båda fallen erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster för entreprenadbesiktning av nyproduktion och ROT (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) samt KA (Kontrollansvarig).

Omdömen