Entreprenad​besiktning Stockholm

En entreprenadbesiktning görs på nybyggda hus och är till för att garantera att beställaren får det som avtalats, och att entreprenören uppfyller branschens standard. Vi på Besiktningsbolaget i Stockholm har kunskapen, erfarenheten – och många väldigt nöjda kunder – vid alla typer av besiktningar, även entreprenadbesiktning.


Entreprenad​besiktning för säkerhets skull

Man gör en entreprenadbesiktning för att hitta och åtgärda alla eventuella fel och brister i tid, och ansvaret hamnar hos rätt part. Utöver slutbesiktningar inbegriper en entreprenadbesiktning också garantibesiktningar, efterbesiktningar och olika typer av särskilda besiktningar.

För att säkra upp processen ytterligare och minska risken för fel kan vi också utföra löpande kontrollbesiktningar före själva slutbesiktningen, så kallad trestegsbesiktning. Sådana genomförs i allmänhet vid husbyggnationer, arbeten i badrum och takentreprenad.

 

För dig som bygger i Stockholm

En entreprenadbesiktning utförs av en av våra certifierade besiktningsmän med gedigen branscherfarenhet, specialiserad inom såväl det tekniska området som inom entreprenadjuridik och avtalstolkningar. Vid delbesiktningar inom fackområden som till exempel anläggning/mark, luft och el anlitar vi ibland biträdande besiktningsmän, både inom och utanför BBSAB. Vi ser alltid till att den rätta kompetensen finns!

 

Välkommen till Besiktnings​bolaget

Våra besiktningsmän genomför besiktningar i Stockholm med omnejd. Alla våra besiktningsmän har en ansvarsförsäkring och är godkända av SBR och certifierade av både KIWA och Rise. Våra besiktningsmän har stor erfarenhet av förhållandet företag- och konsumententreprenader med tillhörande entreprenadjuridik och avtalstolkningar och utför dessa uppdrag med opartiskhet och självständighet.

 

Vad innebär entreprenadkontrakt AB eller ABT? 

AB 04 står för Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader. AB 04 är avsedd att användas vid entreprenader där beställaren ansvarar för projektering och entreprenören för utförandet (utförandeentreprenader).

ABT 06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- anläggnings- och installationsarbeten. ABT 06 är avsedd att användas vid entreprenader där entreprenören i förhållande till beställaren ansvarar för projektering och utförande (totalentreprenader).

För att upprätthålla kompetensen inom teknikområdet deltar vi i de branschorganisationer som finns.

 

När används entreprenadkontrakt AB eller ABT? 

Mellan företag används oftast entreprenadkontrakt AB eller ABT. I båda fallen erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster för entreprenadbesiktning av nyproduktion och ROT (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) samt KA (Kontrollansvarig).

Kontakta oss

Omdömen