Fukt-och skadeutredning

Misstänker du en fukt eller mögelskada i ditt hus? Boka en fukt-och skadeutredning och låt våra besiktningsmän göra en genomgående fuktutredning på skadan.


Vad innebär en fukt- och skadeutredning?

En fukt-och skadeutredning är en grundlig undersökning av skadan och konkreta förslag på åtgärder. Vi mäter fukthalten i byggnaden och sammanställer allt i ett mätprotokoll samt ett åtgärdsförslag.

Det är av yttersta vikt att fuktskador åtgärdas direkt när de upptäcks, detta då skadan riskerar att öka i omfattning ju längre tiden går vilket kan få kostsamma konsekvenser. Fuktskador brukar ligga bakom de mest kostsamma skadorna om de inte åtgärdas i tid.

Exempel på vanliga riskområden:

  • Krypgrund
  • Källare och vind
  • Tegelfasader
  • Träkonstruktioner
  • Våtutrymmen
Kontakta oss
Vad kostar en fukt- och skadeutredning?
expand_more

Pris från 6900 kr (inkl. moms.

Vem utför en fukt-och skadeutredning?
expand_more

En fukt-och skadeutredning utförs av en av våra certifierade besiktningsmän med gedigen branscherfarenhet, specialiserad inom fuktmekanik. BBSAB besiktningsmän innehar en ansvarsförsäkring och är godkända av SBR och certifierade av KIWA och Rise. Våra besiktningsmän genomför besiktningar i Stockholm med omnejd.

Hur påverkar mögel kroppen?
expand_more

Över tid kan fukt och mögel i din bostad leda till en rad olika negativa hälsoeffekter så som huvudvärk, trötthet, astma, problem med hud eller slemhinnor. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning om du misstänker fukt i lägenhet eller mögel i huset.

Omdömen