Fukt- och skadeutredning Stockholm

Misstänker du en fukt- eller mögelskada i ditt hus? Boka en fukt-och skadeutredning från Besiktningsbolaget i Stockholm och låt våra besiktningsmän göra en genomgående fuktutredning på skadan.


Vad ingår i en fukt- och skadeutredning i Stockholm?

En fukt-och skadeutredning är en grundlig undersökning av skadan och du får konkreta förslag på åtgärder. Vi mäter fukthalten i byggnaden och sammanställer allt i ett mätprotokoll med åtgärdsförslag.

Om du misstänker att du har eller riskerar att få en mögel- eller fuktskada bör du kontakta ett proffs direkt. Våra besiktningsmän är erfarna inom fuktmekanik och naturligtvis godkända av SBR och certifierade av både RISE och KIWA. Behöver du en fuktutredning i Stockholm är det oss du ska prata med.

Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om du misstänker fukt i lägenhet eller mögel i huset.
Vi är proffs på fuktutredning i Stockholm med omnejd.

 

Vänta inte för länge med fuktutredning

Det är väldigt viktigt att fuktskador åtgärdas direkt när de upptäcks. Skador riskerar nämligen att öka i omfattning ju längre tiden går, och det kan få stora konsekvenser. Fuktskador som inte åtgärdas i tid kan bli väldigt kostsamma. Över tid kan även fukt och mögel i din bostad leda till en rad olika negativa hälsoeffekter så som huvudvärk, trötthet, astma och problem med hud eller slemhinnor.

Exempel på vanliga riskområden:

  • Krypgrund
  • Källare och vind
  • Tegelfasader
  • Träkonstruktioner
  • Våtutrymmen

 

Vad kostar en fukt- och skadeutredning i Stockholm?

En skadeutredning utförd av någon av våra certifierade besiktningsmän kostar från 6900 kr (inkl. moms). Priset beror främst på hur stor fastigheten är. En utredning är en bra investering, och våra kunder ger oss genomgående väldigt bra omdömen.

 

Vem utför en fukt-och skadeutredning i Stockholm?

En fukt-och skadeutredning utförs av en av våra certifierade besiktningsmän med gedigen branscherfarenhet, specialiserad inom fuktmekanik. BBSAB:s besiktningsmän har ansvarsförsäkring och är godkända av SBR och certifierade av KIWA och RISE. Utöver besiktningar genomför vi bland annat skadeutredningar och fuktutredningar i Stockholm med omnejd.

 

Är det någon skillnad på fuktutredning och skadeutredning?

Nej. Man använder både orden fuktutredning och skadeutredning, och det kan vara förvirrande. Men våra utredningar är både grundliga och breda, så vi kallar det vi gör för fukt- och skadeutredning.

 

Vad betyder ”dolt fel”?

Ett dolt fel är ett fel som fanns redan när du köpte huset men som inte gick att upptäcka vid besiktningen. Ett dolt fel kan vara till exempel en golvbrunn som sitter dåligt så att vatten läcker ut under golvet, eller dålig dränering som leder till fukt i grund eller källare. I en husaffär är säljaren ansvarig för eventuella dolda fel i tio år efter tillträdet. 

Kontakta oss

Omdömen